Indiakaj

Eksisterende parkeringsplads på Indiakaj

I området mellem kastellet og Indiakaj, tæt på langelinje, har walls i samarbejde med PLH arkitekter og Nordkranen udviklet dette boligprojekt.

Projektet har sat sit positive præg på området, som hidtil har bestået i en parkeringsplads. Omdannelsen af en del af parkeringspladsen til et boligbyggeri, der harmonerer med de gamle murstenshuse i området og en forskønnelse af udenoms arealet med slotsgrus, granitsten og grøn beplantning, har givet et løft og skabt liv til området.

Lejlighederne er udlejet under STAY konceptet